de / en

Dr. Pat Treusch

Associate Researcher

Positions at Weizenbaum Institut

Associate Researcher

Research Group "Verantwortung und das Internet der Dinge"

October 2019 - März 2022

Contact
E-Mail
p.treusch@tu-berlin.de
Organisation
Technische Universtität Berlin (TU)

Publications

...