de / en

Maximilian Rech

Media Technician Event Technology

Positions at Weizenbaum Institut

Media Technician Event Technology Weizenbaum-Institut e.V.

Contact
E-Mail
maximilian.rech@weizenbaum-institut.de
Organisation
Weizenbaum-Institut e.V.