Jana Pannier

Student Assistant

Jana Pannier studies Sociology of Technology (M.A.) at Technische Universität Berlin.

Web

E-Mail

jana.pannier[at]wzb.eu

Organisation
Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)

Back